Stichting Februari 1941

Uitgereikt door: drs Jan de Koning, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Stichting Februari 1941 heeft – mede door medewerking van velen uit het voormalig verzet – in zeer belangrijke mate bijgedragen aan de bewustwording van de waarden, waarvoor te weinig Nederlanders zich in 1940-1945 hebben ingezet. Tevens heeft zij bij voortduring aandacht gevraagd […]