Stichting Geuzenpenning

Inleiding

De Geuzen waren de eerste verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Zij kwamen al direct na het begin van de oorlog in opstand tegen de Duitse bezetter. Het Geuzenverzet ontleende zijn strijdbare naam aan de historische Geuzen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De stichting Geuzenpenning werd opgericht om de idealen van en de nagedachtenis aan de verzetsgroep ‘De Geuzen’ levend te houden. De stichting reikt sinds 1987 jaarlijks een Geuzenpenning uit om mensen en organisaties te eren en te steunen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. De zilveren Geuzenpenning die de Stichting Geuzenpenning uitreikt, is geïnspireerd op de Geuzenpenning uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), toen Nederlandse edelen zich verzetten tegen de Spaanse overheersing. De penning toont twee in elkaar grijpende handen als teken van verbondstrouw en een bedeltas waaraan twee kalebassen als drinknappen hangen. Het opschrift luidt: ‘Jusques à porter la besase.’ Dit betekent: ‘Tot het dragen van de bedelzak.

Doel

De stichting heeft ten doel de fakkel, die de verzetsgroep “De Geuzen” in 1940 heeft ontstoken, door te geven en haar idealen daarmede verder uit te dragen. Meer specifiek kan dit doel bereikt worden door bevordering van de democratie in Nederland en de waakzaamheid te vergroten tegen alle vormen van dictatuur, discriminatie en racisme. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het toekennen van een Geuzenpenning aan personen en instellingen, die zich voor de instandhouding en bevordering van de democratie en/of bij de bestrijding van dictatuur, discriminatie of racisme, in bijzondere mate hebben onderscheiden; het bevorderen van de jaarlijkse herdenking op dertien maart bij het Geuzenmonument op de Markt te Vlaardingen; het bevorderen van de instandhouding van het genoemde Geuzenmonument en van het Geuzengraf op de begraafplaats Emaus te Vlaardingen.

Vermogen

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

  • bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
  • bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
  • subsidies;
  • erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
  • opbrengsten van activiteiten van de stichting;
  • alle andere baten.

Activiteiten 2020

Geuzenpenning:
In 2020 zal de geuzenpenning opnieuw worden uitgereikt op 13 maart. De naam van de laureaat zal op 9 januari bekend worden gemaakt middels een persbericht.

Op 11 maart arriveert de laureaat in Vlaardingen en zal het programma rondom de uitreiking starten. Op 12 maart zal de laureaat een lezing bijwonen op de Erasmus universiteit te Rotterdam, waarbij hij /zij zijn werk kan toelichten. Vervolgens vindt op 13 maart de ceremonie plaats ter herdenking van de geuzen en ter viering van de uitreiking van de geuzenpenning.

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: