Amnesty International Afdeling Nederland

Amnesty International Afdeling Nederland draagt, binnen het internationale verband, in belangrijke mate bij aan de bestrijding van dictatuur, discriminatie en racisme door bij voortduring schending van mensenrechten, waar ook ter wereld, aan de kaak te stellen. In 1985 gebeurde dat in méér dan 125 landen. Zij doet dit op een wijze die vrijlating van gewetensgevangenen […]