Stichting Geuzenpenning

Amnesty International Afdeling Nederland

Schrijfmarathon-Amnesty

Amnesty International Afdeling Nederland draagt, binnen het internationale verband, in belangrijke mate bij aan de bestrijding van dictatuur, discriminatie en racisme door bij voortduring schending van mensenrechten, waar ook ter wereld, aan de kaak te stellen. In 1985 gebeurde dat in méér dan 125 landen.

Zij doet dit op een wijze die vrijlating van gewetensgevangenen bevordert. De vereniging pleit tevens voor het mogen hebben van een eigen overtuiging en het recht daarvoor openlijk te mogen uitkomen.

Amnesty verzet zich tegen detentie van politieke gevangenen zonder eerlijk proces en verzet zich tevens tegen wrede, onmenselijke of vernederende behandeling van die gevangenen.

Door het openlijk aan de kaak stellen van tegen de mensenrechten gerichte praktijken, ook door middel van schrijven door personen of groepen aan of voor gevangenen, stelt zij deze zaken in het juiste daglicht.

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: