Richard von Weizsäcker, President van de Bondsrepubliek Duitsland

Uitgereikt door: Sebil Minco, voorzitter van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 Richard von Weizsäcker heeft niet alleen de Duitse bevolking maar ook de gehele wereld voorgehouden welke verantwoordelijkheid de mens dient te aanvaarden. Hij heeft door zijn stellingname en voorbeeldfunctie in belangrijke mate bijgedragen aan het bestrijden van onrecht en het streven naar een betere wereld. […]