Stichting Geuzenpenning

Richard von Weizsäcker, President van de Bondsrepubliek Duitsland

2-format43

Uitgereikt door: Sebil Minco, voorzitter van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945

Richard von Weizsäcker heeft niet alleen de Duitse bevolking maar ook de gehele wereld voorgehouden welke verantwoordelijkheid de mens dient te aanvaarden. Hij heeft door zijn stellingname en voorbeeldfunctie in belangrijke mate bijgedragen aan het bestrijden van onrecht en het streven naar een betere wereld.

Richard von Weizsäcker, sinds 1984 bondspresident, heeft de Duitse bevolking voorgehouden, waartoe verkrachting van de democratie heeft geleid. Hij heeft de moed gehad de Duitse bevolking te zeggen dat de volkenmoord op de joden zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Zonder herinnering, zo stelt hij, is in het geheel geen verzoening mogelijk. De huidige en komende generaties moeten die geschiedenis kennen.
Richard von Weizsäcker: vasthoudend, eerlijk, open, bindend.

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: