Stichting Geuzenpenning

Bernard IJzerdraat, verzetsstrijder (postuum) en László Tökés, Roemeens bisschop

1991

Laureaat 1: Bernard IJzerdraat, verzetsstrijder (postuum)
Uitgereikt aan: mw Daja IJzerdraat, dochter van Bernard IJzerdraat, Geus

Laureaat 2: László Tökés, Roemeens bisschopBeide uitgereikt door: drs. Ruud F.M. Lubbers, minister-president

Bernard IJzerdraat stond vanaf de opkomst van het nationaal-socialisme in Duitsland onverzoenlijk tegenover deze stroming. Toen Nederland onder Duitse overmacht moest capituleren was voor hem de keuze niet moeilijk: ‘Tachtig jaar hebben we ons verzet tegen de Spanjaarden. Dat kunnen we weer. Dat moeten we weer. Geuzen moeten we weer worden…’

In de meidagen van 1940 schreef hij zijn eerste Geuzenbericht. Er volgden er steeds meer. Hij probeerde hiermee het Nederlandse volk wakker te schudden en moed te geven na de nederlaag en een weg te wijzen naar de overwinning.

IJzerdraat kreeg medestrijders. Er moest gespioneerd en gesaboteerd worden. Zo probeerden zij de naam ‘Geuzen’ waardig te zijn. In een tijd dat velen in Nederland niet meer in de toekomst geloofden, hield Bernard IJzerdraat de fakkel van de hoop brandende.

László Tökés heeft als lid van de Hongaarse minderheid in Roemenië en als diepgelovig mens ervaren wat het betekent onder een wrede communistische dictatuur, die van Nicolae Ceaucescu, te moeten leven. Tökés en zijn vader bekritiseerden reeds in 1984 ook de leiders van de Hongaars-hervormde kerk in Roemenië vanwege hun medewerking aan het regime. Deze kritiek kostte zijn vader zijn kerkelijke functies en leidde voor László Tökés tot schorsing en verbanning naar de Roemeense stad Timisoara. Daar bleef hij zich verzetten tegen Ceaucescu en zijn handlangers. Tökés gaf met zijn protesten de stoot tot de revolutie van december 1989. Deze begon in Timisoara en breidde zich snel uit tot in Boekarest en bracht Ceaucescu ten val. Ook vandaag nog roept Tökés de Roemenen op zich bewust te blijven van de democratische waarden van de samenleving

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: