Stichting Geuzenpenning

Artsen Zonder Grenzen, afdeling Nederland

Partneronderneming van Artsen Zonder Grenzen worden © Isabel Corthier

Uitgereikt door: drs. Ruud F.M. Lubbers, minister-president

Jonge Nederlandse artsen namen het initiatief om een Nederlandse tak van Médecins sans Frontières op te richten. Op 7 september 1984 werd deze Nederlandse afdeling een feit. Artsen Zonder Grenzen draagt vanuit een diep respect voor de mensenrechten bij aan het recht van een ieder op een menswaardig bestaan.

Artsen, verpleegkundigen en niet-medisch personeel zetten zich vaak onder zeer moeilijke, levensbedreigende omstandigheden in, waar (burger)oorlogen zijn, waar vluchtelingen zijn en waar dringende medische hulp noodzakelijk is. Tot de sociale grondrechten, die sinds 1983 zijn verankerd in onze Grondwet, behoort de zorgplicht van de staat, o.a. de verantwoordelijkheid van de overheid om de volksgezondheid te bevorderen. In veel landen is het met dat grondrecht droevig gesteld. Het zijn met name die landen waar Artsen Zonder Grenzen zich inzet voor medische hulp aan en gezondheidszorg voor de bevolking.

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: