Stichting Geuzenpenning

Lawyers for Lawyers

Foto schrijfactie Lawyers for Lawyers

De vrije advocatuur staat wereldwijd onder druk. Het wordt in sommige landen steeds moeilijker om onafhankelijk, vrij en zonder gevaar of inmenging van de overheid als advocaat een proces te voeren. Waar de rechten en vrijheden van advocaten onder druk staan, komt de Nederlandse stichting Lawyers for Lawyers (L4L) in actie.

Lawyers for Lawyers is een onafhankelijke en non-politieke organisatie die tot doel heeft het goed functioneren van de rechtsstaat te bevorderen door het nastreven van een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur. Met de inzet van een groot aantal Nederlandse advocaten, ondersteunt de organisatie wereldwijd advocaten, die vanwege hun werk worden gehinderd, door onder meer door fact finding, trial monitoring, advocacy en capacity building. Ook zet Lawyers for Lawyers zich op internationaal en nationaal niveau in voor het bevorderen van de universele kernwaarden die aan de advocatuur ten grondslag liggen, conform relevante internationale rechtsnormen, waaronder de United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers.

Lawyers for Lawyers werkt met drie programma’s waarin de organisatie in samenwerking met Nederlandse advocaten met hun tijd, expertise en aandacht bijdragen aan een vrije en onafhankelijke advocatuur: Defend, Empower & Influence.

Defend

We support individual lawyers under threat and generate international attention.

In het kader van haar ‘defend’ programma ondersteunt L4L advocaten die vanwege het uitvoeren van hun professionele activiteiten onder druk staan. Zij leveren een bijdrage aan het beëindigen of voorkomen van de dreigingen en tegenwerkingen die de advocaten ondervinden. L4L doet dit door:

 • Het aanbieden van op maat gesneden ondersteuning van individuele advocaten onder druk, waarbij de wensen van advocaten of hun vertegenwoordigers in acht worden genomen.

 • Het monitoren en uitlichten van schendingen van de rechten van advocaten.

 • Advocacy voor specifieke gevallen van straffeloosheid.

 • Het opbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden ten behoeve van het coördineren van (internationale) solidariteitsacties.

Empower

We empower lawyers and lawyers’ associations to fulfil their role in upholding human rights.

Met haar “empower” programma, stimuleert L4L advocaten en orden van advocaten om hun rol te vervullen bij het handhaven van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Zij dragen hieraan bij door:

 • Het delen van best practices op het gebied van de kernwaardes die ten grondslag liggen aan een onafhankelijke advocatuur.

 • Het aanbieden van interactieve trainingssessies en informatiebronnen over internationale mensenrechten en internationale- en regionale mensenrechtenmechanismen.

 • Het ontwikkelen van tools zoals de Lawyers for Lawyers database inzake de United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers.

 • Het faciliteren van uitwisselingen tussen internationale netwerken van advocaten, orden van advocaten en andere stakeholders.

Influence

 We advocate for laws, policies and practices that ensure protection for the independence and safety of lawyers.

Als onderdeel van haar “influence” programma voert L4L een actieve lobby voor wetten en beleid die een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur nastreven, in overeenstemming met internationaal erkende principes en standaarden. Dit doen zij door:

 • Het lobbyen van internationale instanties en hun mechanismen om te pleiten voor standaarden, resoluties en aanbevelingen die de onafhankelijkheid en veiligheid van advocaten versterken.

 • Het lobbyen van overheden om effectieve rechtsbescherming in te stellen, te implementeren en af te dwingen, en waar nodig, wetten te wijzigingen die de onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur aantasten.

Lawyers for Lawyers Award

L4L heeft een eigen award. Deze Lawyers for Lawyers Award wordt sinds 2011 iedere twee jaar uitgereikt aan een advocaat of een groep advocaten die zich op uitzonderlijke wijze inzet voor de ‘Rule of Law’ en de rechten van de mens, die vanwege het werk als advocaat wordt bedreigd of tegengewerkt en die baat zou kunnen hebben bij de publiciteit en erkenning van de Award. De Lawyers for Lawyers Award 2021 is uitgereikt aan advocaten Maksim Znak en Liudmila Kazak uit Belarus.

Meer informatie over het werk van Lawyers for Lawyers vindt u op

https://lawyersforlawyers.org.

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: