Stichting Geuzenpenning

Sima Samar en de Nederlandse krijgsmacht

Laureaten en prins website

De Geuzenpenning 2011 is uitgereikt aan de Afghaanse mensenrechtenactiviste Sima Samar en aan de Nederlandse krijgsmacht. De uitreiking was op maandag 14 maart 2011 in de Grote Kerk van Vlaardingen. 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje was aanwezig bij de uitreiking van de Geuzenpenningen. De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer Ben Knapen, reikte de Geuzenpenningen uit. Het was het 25ste jaar dat de Geuzenpenning werd uitgereikt. 

De Geuzenpenning is een eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Sinds 1987 is de Geuzenpenning aan verschillende organisaties en personen toegekend. De Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting Geuzenverzet 1940 – 1945. Deze organisatie is opgericht door voormalige Nederlandse verzetsstrijders die actief waren in de Tweede Wereldoorlog. De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten eer te bewijzen en te steunen. 

Sima Samar 

Sima Samar (1957) is voorzitter van de onafhankelijke commissie voor mensenrechten in Afghanistan. Samar was als arts eind jaren ’80 begaan met de situatie van Afghaanse vluchtelingenvrouwen in Pakistan. Zij hadden daar nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. Samar heeft in Pakistan een ziekenhuis en een kliniek opgericht om de gezondheidssituatie te verbeteren. Vervolgens richtte zij de Shuhada-organisatie op, die in Afghanistan zelf gezondheidszorg biedt aan Afghaanse vrouwen, medische opleidingen verzorgt en onderwijs aanbiedt. 

Samar werd in 2001 benoemd in de Afghaanse interim-regering onder leiding van Hamid Karzai, waarin zij de functie van vicepresident en minister voor vrouwenzaken vervulde. Ze zag zich gedwongen af te treden na doodsbedreigingen en aanvallen vanwege de vraagtekens die ze had geplaatst bij de conservatieve islamitische wetgeving, met name de sharia. 

Samar komt er openlijk voor uit dat ze niet accepteert dat vrouwen in ‘purdah’ (afgeschermd van de buitenwereld) worden gehouden. Zij spreekt zich uit tegen het dragen van de burqa (kledingstuk dat het lichaam van top tot teen bedekt), die verplicht werd gesteld, eerst door de fundamentalistische moejahidien en vervolgens door de Taliban. Ook heeft zij de aandacht gevestigd op het feit dat veel vrouwen in Afghanistan lijden aan osteomalacie (beenverweking) vanwege slechte voedingsgewoonten en het gebrek aan zonlicht door het dragen van de burqa. 

De Nederlandse krijgsmacht 

Generaal P.J.M. (Peter) van Uhm neemt de Geuzenpenning 2011 namens de Nederlandse krijgsmacht in ontvangst. De Commandant der Strijdkrachten is de hoogste militair en onder andere verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de militaire operaties van Defensie.

De Nederlandse regering zet de krijgsmacht in bij internationale missies om bij te dragen aan de veiligheid en stabiliteit in de wereld. De bijdragen aan crisisbeheersingsoperaties worden gecombineerd met diplomatieke inspanningen en ontwikkelingssamenwerking. Dit is de strategie van de drie D’s: Development (ontwikkeling), Diplomacy (diplomatie) en Defence (defensie). Met name tijdens de missie in Afghanistan is de strategie van de drie D’s met succes toegepast, waarbij geldt: ‘opbouwen waar het kan, vechten waar het moet’. De vooruitgang in het deel van Afghanistan waar Nederland actief was, is merkbaar aan de toegenomen economische en sociale activiteiten zoals de bedrijvigheid, de winkeltjes, het gelegde asfalt en de verlichting in de stad.  In Uruzgan sneuvelden 24 Nederlandse militairen en raakten meer dan 140 militairen gewond.  

Maandag 14 maart 2011: herdenken en uitreiken

De meeste leden van het Geuzenverzet uit de Tweede Wereldoorlog waren afkomstig uit Schiedam, Rotterdam, Maassluis en Vlaardingen. Op maandag 14 maart wordt in Vlaardingen zowel het Geuzenverzet herdacht als de Geuzenpenning uitgereikt. De herdenking start om 13.00 uur op begraafplaats Emaus, waar om 13.10 uur kransen en bloemen bij het Geuzengraf worden gelegd en een minuut stilte wordt gehouden. Hierna gaat een stille tocht van het Geuzengraf naar de Markt. Daar start om 14.00 uur een herdenking bij het Geuzenmonument, waarna om 15.00 uur in de Grote Kerk de uitreikingsceremonie van start gaat. De uitreiking is alleen toegankelijk voor mensen met een entreekaart.  

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: