Stichting Geuzenpenning

European Roma Right Centre en Landelijke Sinti Organisatie

roma-russia

Uitgereikt door: H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden

De European Roma Right Centre (ERRC), gevestigd in Boedapest, is in 1995 opgericht en verdedigt internationaal de belangen en rechten van de Roma-zigeuners. De mensenrechtenorganisatie onderzoekt in tal van landen de vaak schrijnende situaties waaraan de Roma bloot staan.

Door middel van juridische ondersteuning probeert het ERRC de situatie te verbeteren. Waar nodig worden juristen ingezet om de belangen van Sinti en Roma te verdedigen en eventueel processen aan te spannen. Met enige regelmaat geeft het ERRC een tijdschrift uit, waarin niet alleen uitgebreid wordt bericht over discriminatoire misstanden, maar ook positieve voortgang wordt gemeld. Rapportages over misstanden nemen een nog te belangrijke plaats in in dat tijdschrift.

European Roma Right Centre: informatief, rechtvaardig, hulpvaardig, klokkenluider.

De 5.000 Sinti en Roma hebben zich in Nederland verenigd in de Landelijke Sinti Organisatie (LSO). Zij streeft naar het verkrijgen van belangstelling, begrip, respect, erkenning en verbetering van de maatschappelijke en politieke positie van de Sinti- en Roma-gemeenschap, waardoor uiteindelijk integratie mogelijk wordt.

De LSO, gevestigd in Best, geeft advies, bemiddeling, begeleiding en voorlichting aan reguliere instanties en personen en aan haar achterban. Op Europees terrein houdt de LSO zich bezig met scholing en bewustwording van Sinti en Roma. De LSO is voortrekker in het moeizame proces van emancipatie voor de in Nederland wonende Sinti en Roma.

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: