Stichting Geuzenpenning

Asma Jahangir, Pakistaans advocate en pleitbezorgster voor de rechten van de vrouw

Asma-Jahangir-Obit-ap_img

Uitgereikt door: mr. Benk H. Korthals, minister van justitie

Asma Jahangir, in de jaren vijftig geboren in een politiek actief gezin, werd in 1978 beëdigd als advocaat. In die tijd zagen in Pakistan allerlei anti-vrouwenwetten het licht. Alles wat vrouwelijk was, was obsceen en onislamitisch. Asma stichtte de Punjab Women Lawyer’s Association en het Women’s Action Forum, een actiegroep die zich keerde tegen allerlei discriminatoire wetgeving. Asma werd vanwege allerlei ‘subversieve’ activiteiten regelmatig gevangen gezet.

In 1982 werd zij beëdigd tot advocaat bij het Pakistaanse High Court. Zij specialiseerde zich in zaken, die te maken hadden met slachtoffers van huiselijk en fundamentalistisch geweld. In 1986 stichtte zij het eerste legale hulpcentrum in Pakistan, dat voorzag in een veilige opvang voor vrouwen, geconfronteerd met geweld in allerlei vormen.

In 1992 werd zij advocaat bij Pakistaans Supreme Court. Daarna trad zij toe tot verschillende internationale (waaronder VN-) organisaties, die zich vooral bezig hielden met het handhaven en bevorderen van de rechten van de vrouw. Zij en haar familie zijn meerdere keren met de dood bedreigd en er zijn enkele pogingen tot moord op haar ondernomen.

Zij ontving meerdere internationale onderscheidingen.

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: